40. Овчінніков Даніїл, 9 р., Копійка гривню береже