Приєднання

ПОРЯДОК СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ:

стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт (включно); другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт (включно).

місце приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;

місце забезпечення потужності - місце (точка) в існуючих електричних мережах, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності;

     Документи для стандартного приєднання видаються у випадках:
• приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно); 
• збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, але якщо загальна потужність електроустановок замовника не перевищує до 50 кВт (включно); 
• зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю до 50 кВт (включно)); 
• зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно)), в т.ч. при переході споживача з 1-фазного на 3-фазний ввід.

У випадку зміни форми власності або власника електроустановок, за умови, що такі зміни не призвели до зміни технічних параметрів електроустановок і вимог щодо категорії надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним. У такому разі електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання.

      ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

1. Звернення із заявою про приєднання в підрозділ АТ «Харківобленерго» (у відповідний РВ (по області) або до ІКВ АТ «Харківобленерго» по області та всі замовники по м. Харкову, з наданням усіх необхідних вихідних даних.

2. Не пізніше 10 робочих днів отримання у відповідному підрозділі АТ «Харківобленерго» технічних умов (далі - ТУ); проект договору про стандартне приєднання - 2 екземпляри (далі - Договір), з визначенням в ньому величини плати за стандартне приєднання; рахунок на оплату за цим договором.

3. Підписання обома сторонами договору про стандартне приєднання.

4. Оплата замовником вартості стандартного приєднання, зазначеної в договорі про стандартне приєднання.

5. Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником вартості приєднання, для електроустановок другого ступеню потужності цей строк становить 30 календарних днів. 

6. Після виконання АТ «Харківобленерго» робіт з приєднання між замовником та товариством підписується «Акт виконаних робіт з надання послуги стандартного приєднання» на суму, визначену в договорі про стандартне приєднання.

7. Розробка та погодження в АТ «Харківобленерго» проектної документації згідно технічних умов.

8. Виконати роботи згідно погодженої проектної документації по технічних умовах.

9. Звернутися до відповідного РВ (до ІКВ для споживачів м. Харкова) з заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення внутрішнього електрообладнання до електромережі та наданням необхідної документації.

10. Одержання акта допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

11. Укладення договорів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

12. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі АТ «Харківобленерго».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ТА РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ ДО 50 кВт:

1. Заява про приєднання електроустановки;

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об`єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

3. Копія паспорта або  належним чином оформлена довіреність на право укладати та підписувати договір про приєднання ;

4. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання;

5. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

6. Копія свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку.

7. Фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків.

При подачі документів при собі обов'язково мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду. 

Прийом документів на приєднання можливо надати через web-сайт  товариства https://pa.oblenergo.kharkov.ua/frontend/web/index.php/uk/site/login

Часи прийому документів на вул. Плеханівській, 149 (т. 740-11-69; 740-15-84)

понеділок з 8-00 до 12-00

четвер з 8-00 до 12-00

       Для виконання робіт підрядним засобом просимо звертатися до управління капітального будівництва АТ “Харківобленерго” за телефоном: 057-739-72-91 (Морозов В'ячеслав Борисович). 

Важлива інформація для споживачів та замовників послуг з приєднання стосовно надання договорів про нестандартне  приєднання

 

Важлива інформація для замовників приєднання до електричних мереж

АТ “Харківобленерго” інформує стосовно порядку дій операторів систем розподілу при визначенні величини плати за послуги з нестандарного приєднання електроустановок до електричних мереж систем розподілу. 

            Замовник має можливість подати заяву на нестандартне приєднання.

            Розділом XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” (далі — Закон) встановлено, що нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України “Про електроенергетику”, діють до набрання чинності нормативно-правовими актами, затвердженими на виконання Закону.

            Згідно з положеннями частини одинадцятої статті 21 Закону, який набрав чинності з 11.06.2017, плата за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу визначається на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої Регулятором після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

            На разі триває процес консультацій та погодження з Секретаріатом  Енергетичного Співтовариства проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), “Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу”.

            Таким чином, до набрання чинності Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, діє нормативно-правовий акт, прийнятий на виконаня Закону України “Про електроенергетику”, а саме, Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ, від 12.02.2013 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871 (із змінами) (далі — Методика).

            Отже, при визначенні величини плати за послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж систем розподілу необхідно керуватись Методикою.

            На сьогодні відсутні встановлені відповідні величини питомої вартості нестандартного приєднання, без яких немає можливості визначити плату за нестандартне приєднання згідно з вимогами Методики.

            Отже, до затвердження НКРЕКП Проекту постанови та прийняття Регулятором ставок плати за нестандартне приєднання потужності відповідно до норм Закону та на підставі роз'яснень НКРЕКП від 18.06.2018 № 5288/17.1.3/7-18 при наданні послуг з нестандартного приєднання електроустановок замовника до системи розподілу вартість послуг з приєднання визначатиметься відповідно до проектно-кошторисної документації (за умови наявності згоди від замовника в заяві про приєднання надати договір про нестандартне приєднання, який би передбачав виконання розрахунку вартості нестандартного приєднання відповідно до проекно-кошторисної документації згідно з роз’ясненнями НКРЕКП від 18.06.2018 № 5288/17.1.3/7-18. У разі відсутності такого прохання замовника та за відсутності затвердженої НКРЕКП питомої вартості нестандартного приєднання, визначення вартості нестандартного приєднання не можливе).

Заява про приєднання електроустановки певної потужності  та копії доданих до неї документів можуть бути подані замовником через web-сайт товариства в мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

 

http://www.nerc.gov.ua/?news=6186