ОПИС ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ З ПРИЄДНАННЯ

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж здійснюється у випадках:

 • приєднання нової електроустановки;

 • збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;

 • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;

 • зміни точки приєднання електроустановки замовника;

 • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну

Приймання документів для оформлення технічних умов на приєднання до електричних мереж здійснюється за принципом «Єдиного Вікна». Документи  із заявою про приєднання надаються в підрозділ АТ «Харківобленерго» (у відповідний РЕМ (по області) крім замовників  м. Харкова, Дергачівського, Мереф`янського, Липецького, Вовчанського, Ізюмського, Зміївського, Чугуївського, Люботинського району електричних мереж, які необхідно надавати до ІКВ АТ «Харківобленерго» за адресою: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149 (к.т. 342-35-84,342-33-07,342-31-21, 342-31-69). Консультації стосовно приєднання за к.т. 342-34-04.

Прийом документів на приєднання можливо надати через Особистий кабінет на сайті товариства:

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

 

Інструкція по роботі з Інтернет-сервісом «Особистий кабінет» в частині подання заяви на приєднання електроустановки до електричних мереж товариства

 

 

До заяви про приєднання замовником додаються такі документи:

 

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

* Для прискорення та полегшення обробки документів рекомендовано до заяви надати копію документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

4) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) ТЕО (у визначених цим Кодексом випадках, у інших випадках – за наявності).

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікацій на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи

користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

договір з доступу – у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікайних мереж»;

графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше); лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікацій, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікацій.

Лист погодження від власника об’єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об’єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікацій.

У разі, приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про індустріальні парки», додатково до заяви додаються:

1) копія документа на право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номера земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків ;

3) копію Договору про створення та функціонування індустріального парку (у разі, якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс) до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

 

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання

На вимогу замовника товариство протягом трьох робочих днів від дати звернення за паперовою формою договору надає замовнику підписаний товариством примірник укладеного договору про приєднання до електричних мереж у паперовій формі.

СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ                                     АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»  ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК  ЗАМОВНИКІВ

2bc4bd8ace351ded362da4efd36a06fb.jpg

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації  до 50 кВт (включно)  на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника:

 • І ступінь – до 16 кВт включно;

 • ІІ ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно;

-місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним. У такому разі електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання.

Приєднання електроустановок замовників від електричних мереж суб`єктів господарювання (не АТ «Харківобленерго») незалежно від відстані до цих мереж та заявленої замовником потужності не підпадає під визначення стандартного.

Приєднання до електричних мереж електроустановок (об'єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів незалежно від відстані до цих мереж та заявленої замовником потужності не підпадає під визначення стандартного.

Приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, незалежно від відстані до цих мереж та заявленої замовником потужності не підпадає під визначення стандартного.

 

 Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання (або інший строк погоджений сторонами договору).

 

Плата за приєднання та порядок розрахунків

Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок ОСР урозмірі 100 відсотків плати, у випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики для приєднання його електроустановок, упродовж 20 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання.

У випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника.

За домовленістю сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди).

 

 

ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

1. Документи  із заявою про приєднання надаються в підрозділ АТ «Харківобленерго» (у відповідний РЕМ (по області) крім замовників м. Харкова, Дергачівського, Мереф`янського, Липецького, Вовчанського, Ізюмського, Зміївського, Чугуївського, Люботинського району електричних мереж товариства, які необхідно надавати до ІКВ АТ «Харківобленерго» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 (к.т. 342-35-84,342-33-07,342-31-21, 342-31-69) ;

2. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією);

3. Оплата замовником вартості стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

4. Підготовка ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення, виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

5. Подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));

6.Видача повідомлення про надання послуги з приєднання замовнику (указаний спосіб в заяві про приєднання).

Улаштування вузла комерційного обліку не входить до послуги приєднання

Для визначення орієнтовної вартості послуги скористайтеся калькулятором.

 

Бланк заяви про приєднання

Публічний договір про стандартне приєднання до електричних систем розподілу

Ставки плати за стандартне приєднання на 2021 рік

Розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж (стандарт)

 

НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ      АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ

 

 

 

Приєднання електроустановки вважається таким, що не є стандартним, якщо:

- приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника більше ніж 50 кВт;

- збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, якщо загальна потужність електроустановок замовника перевищує 50 кВт;

- зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю більше ніж 50 кВт;

- зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника більше ніж 50 кВт (за ініціативою замовника);

- якщо приєднання електроустановки замовника до 50 кВт (включно), не підпадає під стандартне приєднання;

- приєднання до електричних мереж електроустановок (об'єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів незалежно від відстані до цих мереж та заявленої замовником потужності;

- приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, незалежно від відстані до цих мереж та заявленої замовником потужності

- приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі - кооператив), здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог 4 розділу КСР з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом відповідного представництва в порядку, встановленому законодавством.

Послугу з приєднання в межах території кооперативу замовник може отримати у порядку, встановленому главами 4.3,4.4 та 4.6 КСР, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання.

 

Послуга з приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкту будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним КСР із подальшою передачею замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміна технічних параметрів) будинку в цілому.

Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об'єкту споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що зазначається замовником у заяві про приєднання, може здійснюватись в порядку, визначеному главами 4.3, 4.4 та 4.6 КСР, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання.

 

 

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі публічного договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником (вказується замовником в заяві про приєднання).

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання.

ЕТАПИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

 1. . Документи  із заявою про приєднання надаються  до ІКВ «Єдине Вікно» АТ «Харківобленерго» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 (к.т. 342-31-69, 342-35-84).

 2. Видача технічних умов на нестандартне приєднання, разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання, надаються замовнику протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

 3. Розроблення ОСР/замовником (у разі проєктування лінійної частини приєднання замовником) проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення;

 4. Оплата замовником вартості послуги з приєднання у порядку, визначеному Кодексу та публічного договору про нестандартне приєднання;

 5. Виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника;

 6. Видача повідомлення про надання послуги з приєднання.

 

Улаштування вузла комерційного обліку не входить до послуги приєднання

Плата за приєднання та порядок розрахунків

Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця у такому порядку:

оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності упродовж 20 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання.

оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Замовником проєктної документації;

остаточний розрахунок плати, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про надання послуги з приєднання.

Плата за нестандартне приєднання у разі надання Замовником до заяви про приєднання інформаційної довідки-повідомлення щодо наявності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки визначається після надання замовником Виконавцю копії укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та Замовником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, із застосуванням ставок плати за приєднання та ставок плати за лінійну частину приєднання на відповідний календарний рік, у якому буде здійснено визначення плати за приєднання.

За домовленістю сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди).

Для визначення орієнтовної вартості послуги скористайтеся калькулятором . 

 

Розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж (під ключ)

Розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж ( з проєктуванням лінійної частини приєднання)

Публічний договір про нестандартне приєднання до електричних мереж ( під ключ)

ДОГОВІР про  приєднання до електричних мереж для тимчасових (сезонних) об’єктівбудівельних струмоприймачів

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік

Публічний договір про нестандартне приєднання до електричних мереж (з проєктуванням лінійної частини приєднання)

Бланк заяви про приєднання

Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації щодо улаштування вузла обліку та в частині, передбаченій публічними договорами про приєднання (або ТЕО)*:

GIS

Електронний реєстр чинних технічних умов на приєднання

Фільтр

введіть частину назви підрозділу
введіть номер договору
Ідентифікатор Дата видачі ТУ Номер договору про приєднання Дата договору про приєднання Замовл. потуж. Тип ел.-установки Черги введення потужн. Точка забезпечення потужності Напруга в точці приєдн. Тип приєднання Назва тер. одиниці ОСР Дата надх. коштів
ТУ0046900612211203210000001 06.12.2021 624/1/4690 23.11.2021 25 Споживання інформаця відсутня ПЛ 0,4 кВ Чуйківська вул., Опора №19 0,4 Cтандартне Центральний район електричних мереж 22.12.2021
ТУ0048170612211203110000001 06.12.2021 614/1/4817 30.11.2021 30 Споживання інформаця відсутня ПЛ 0,4 кВ Звенигородська вул., Опора №36 0,4 Cтандартне Холодногірський район електричних мереж 09.12.2021
ТУ0024180707211202630000001 07.07.2021 612/1/2418 05.07.2021 170 Споживання інформаця відсутня ТП-0916, Оборудование Т-2 0,4 Не стандартне Південний район електричних мереж 15.07.2021
ТУ0038920710211202110000001 07.10.2021 547/1/3892 04.10.2021 27 Споживання інформаця відсутня ТП-0719, Оборудование Р-2 0,4 Cтандартне Люботинський район електричних мереж 15.12.2021
ТУ0049090712211202110000001 07.12.2021 547/1/4909 07.12.2021 31 Споживання інформаця відсутня ПЛ 0,4 кВ ТП 0028 Бурштинова, Опора №20 0,4 Cтандартне Люботинський район електричних мереж 13.01.2022
ТУ0048440712211203130000001 07.12.2021 614/1/4844 01.12.2021 28 Споживання інформаця відсутня ПЛ 0,4 кВ Болгарський пров., Опора №1 0,4 Не стандартне Холодногірський район електричних мереж 13.12.2021
ТУ0049010712211201110000001 07.12.2021 554/5/15 20.12.2021 16 Споживання інформаця відсутня ПЛ 0,4 кВ КТП 0108 Л1, Опора №30 0,4 Cтандартне Зачепилівський район електричних мереж 20.12.2021
ТУ0019500806211203210000001 08.06.2021 624/1/1950 04.06.2021 25 Споживання інформаця відсутня ТП-6046, Оборудование гр.03 0,4 Cтандартне Центральний район електричних мереж 18.06.2021
ТУ0019270806211202630000001 08.06.2021 612/1/1927 02.06.2021 200 Споживання інформаця відсутня ТП-0649, Оборудование ком.01 0,4 Не стандартне Південний район електричних мереж 15.06.2021
ТУ0019490806211203210000001 08.06.2021 624/1/1949 04.06.2021 25 Споживання інформаця відсутня ТП-6046, Оборудование гр.03 0,4 Cтандартне Центральний район електричних мереж 18.06.2021

Сторінки