Информация эмитента

13.01.2015

Принципи корпоративного управління АК «Харківобленерго» визначені Статутом та внутрішніми положеннями компанії. АК «Харківобленерго» не має філій та представництв. Афілійованими особами АК "Харківобленерго" станом на 01.01.15 року є Держава Україна в особі Фонду державного майна України, яка володіє 166754183 шт. простих акцій та Garensia Enterprises Limited, яка володіє 73991004 шт. простих акцій. «Протягом 2014 року рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося. Акції АК "Харківобленерго" дематеріалізовані у 2010 році та обліковуються у бездокументарній формі, у зв’язку з чим питання щодо їх дематеріалізації у звітному періоді не потребувало вирішення».