Приєднання

ПОРЯДОК СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ:

стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт (включно); другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт (включно).

місце приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;

місце забезпечення потужності - місце (точка) в існуючих електричних мережах, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності;

     Документи для стандартного приєднання видаються у випадках:
• приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно); 
• збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, але якщо загальна потужність електроустановок замовника не перевищує до 50 кВт (включно); 
• зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю до 50 кВт (включно)); 
• зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно)), в т.ч. при переході споживача з 1-фазного на 3-фазний ввід.

У випадку зміни форми власності або власника електроустановок, за умови, що такі зміни не призвели до зміни технічних параметрів електроустановок і вимог щодо категорії надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються. Оформлення договорів про постачання (користування) електроенергії з новим власником здійснюється «Харківенергозбутом» (далі ХЕЗ) відповідно до ПКЕЕ (ПКЕЕН). 

Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним. У такому разі електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання.

      ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

1. Звернення із заявою про приєднання в підрозділ АК «Харківобленерго» (у відповідний РЕМ (по області) або до ІКВ АК «Харківобленерго» по області та всі замовники по м. Харкову, з наданням усіх необхідних вихідних даних.

2. Не пізніше 10 робочих днів отримання у відповідному підрозділі АК «Харківобленерго» технічних умов (далі - ТУ); проект договору про стандартне приєднання - 2 екземпляри (далі - Договір), з визначенням в ньому величини плати за стандартне приєднання; рахунок на оплату за цим договором.

3. Підписання обома сторонами договору про стандартне приєднання.

4. Оплата замовником вартості стандартного приєднання, зазначеної в договорі про стандартне приєднання.

5. Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних дніввід дати оплати замовником вартості приєднання, для електроустановок другого ступеню потужності цей строк становить 30 калдендарних днів. 

6. Після виконання АК «Харківобленерго» робіт з приєднання між замовником та компанією підписується «Акт виконаних робіт з надання послуги стандартного приєднання» на суму, визначену в договорі про стандартне приєднання.

7. Розробка та погодження в АК «Харківобленерго» проектної документації згідно технічних умов.

8. Виконати роботи згідно погодженої проектної документації по технічних умовах.

9. Звернутися до відповідного РВЕ (до ІКВ для споживачів м. Харкова) з заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення внутрішнього електрообладнання до електромережі та наданням необхідної документації.

10. Одержання акта допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

11. Укладення договорів, передбачених «Правилами користування електричною енергією», затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. № 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за № 417/1442 (зі змінами), або «Правилами користування електричною енергією для населення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (зі змінами).

12. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі АК «Харківобленерго».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ТА РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ ДО 50 кВт:

1. Заява про приєднання електроустановки;

2. Копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та/або право власності чи користування земельною ділянкою;

3. Копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори ;

4. Для існуючих електроустановок (у разі збільшення потужності) — копія договору про користування електроенергією з “Харківенергозбутом” з додатками 3.1, 3.3., 8;
 

5. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання;

6. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

7. Копія свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку.

При подачі документів при собі обов'язково мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду. 

Прийом документів на приєднання можливо надати через web-сайт  компанії https://pa.oblenergo.kharkov.ua/frontend/web/index.php/uk/site/login

Часи прийому документів на вул. Плеханівській, 149 (т. 740-11-69; 740-15-84)

понеділок з 8-00 до 12-00

четвер з 8-00 до 12-00

Для виконання робіт підрядним засобом просимо звертатися до управління капітального будівництва АК “Харківобленерго” за телефоном: 057-739-72-91 (Морозов В'ячеслав Борисович). 

Важлива інформація для споживачів та замовників послуг з приєднання стосовно надання договорів про нестандартне  приєднання

 

Важлива інформація для замовників приєднання до електричних мереж

 

http://www.nerc.gov.ua/?news=6186