Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 14.04.2020