Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 14.04.2020