Спростування інформації щодо відомостей про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів