РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЕ

Технічні характеристики

трифазних інтервальних (багатотарифних) лічильників, що застосовуються в АСКОЕ та встановлюються у непобутових споживачів

 

з/п

Перелік технічних характеристик до лічильників електричної енергії (лічильники)

1. Загальні вимоги до лічильників

1.1.

Лічильник повинен мати знаки відповідності Технічним регламентам, затвердженим постановами Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 та/або від 24 лютого 2016 р. № 163, та ідентифікаційний код організації, яка виконувала випробування лічильника на відповідність даним Технічним регламентам.

1.2.

Міжповірочний інтервал - не менше 10 років.

1.3.

Гарантійний термін експлуатації - не менше 4 років з початку експлуатації.

1.4.

Термін експлуатації зі збереженням характеристик - не менше 24 років.

2. Вимоги до технічних характеристик лічильників

2.1.

Вимоги до обліку активної та реактивної електроенергії:

 • активна енергія в одному напрямі (споживання) - для комерційного обліку побутових споживачів, споживачів юридичних осіб з дозволеною потужністю до 16 кВт;

 • активна енергія в одному напрямі (споживання) і реактивна енергія в двох напрямах (споживання і генерація) - для комерційного обліку споживачів юридичних осіб з дозволеною потужністю 16 кВ і більше;

2.2.

Клас точності при вимірюванні активної енергії (відповідно до рівня напруги точки вимірювання та приєднаної потужності згідно з діючою редакцією Кодексу комерційного обліку електричної енергії) - не гірше 1,0

2.3.

Клас точності при вимірюванні реактивної енергії відповідно до ДСТУ IEC 62053-23 - не гірше 2,0

2.4.

Номінальна напруга:

 • 3 × 220 (230)/380 (400), В.

2.5.

Діапазон напруги - не гірше 0,8 - 1,15 Uном.

2.6.

Номінальний струм - 5 А.

2.7.

Максимальний струм:

 • Не менше 100 А - для трифазних лічильників прямого включення по струму;

 • 10 А – для трифазних лічильників трансформаторного включення по струму.

2.8.

Чутливість (струм запуску) не більше:

 • 20 мА – для трифазних лічильників прямого включення;

 • 12,5 мА – для трифазних лічильників трансформаторного включення.

2.9.

Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність по ланцюгах напруги - не більше 3 Вт або 15 ВА.

2.10.

Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність по ланцюгах струму - не більше 4 ВА.

2.11.

Діапазон температур (без погіршення метрологічних характеристик) - не гірше –35 ºС до +60 ºС.

2.12.

Лічильники однонаправленого обліку активної енергії повинні враховувати споживану електроенергію по модулю (автореверс при зворотному потоці потужності) і мати індикацію зворотного потоку потужності.

2.13.

Розрядність цифрового індикатора - не менше 6 + 1 [кВт ×год]

2.14.

Наявність світлового індикатора для підключення до зразкового лічильника/повірочного стенду.

2.15.

Спосіб установки і кріплення - гвинтами або саморізами. Діаметр отвору під кріплення - не менше 5 мм.

2.16.

Конструкція клем повинна бути виконана таким чином, щоб при відкручуванні гвинтів клеми не випадали з лічильника, та допускати підключення проводів перерізом не менше:

 • 6 мм² – для лічильника трансформаторного включення по струму;

 • 25 мм² – для лічильника прямого включення по струму.

2.17.

Корпус лічильника має відповідати ступеню захисту від проникнення пилу та води відповідно до ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, не гірше:

 • IP-51 - для внутрішньої установки у приміщенні;

 • IP54 - для зовнішньої установки поза приміщеннями (у шафі обліку).

2.18.

Кріплення шунта до вхідних/вихідних клем лічильника повинно бути виконано за допомогою зварювання або пайки.

2.19.

Паспортний щиток лічильника та усі написи на ньому мають бути виконані промисловим способом (офсетний друк, гравіювання, лазерне гравіювання і тому подібне). Використання додаткових наклейок не допускається.

2.20.

На паспортному щитку лічильника має бути розміщений штрих-код, дублюючий тип, серійний номер і рік випуску лічильника.

2.21.

Пломбування корпусу і клемної кришки лічильника повинно виконуватися через їх кріпильні гвинти. Отвір для пломбування в кріпильному гвинті повинен виконуватися свердлінням. Діаметр отвору має бути не менше 1,8 мм.

2.22.

Пломбування корпусу повинне виконуватися двома навісними металевими пломбами заводу-виробника, встановленими на протилежних частинах корпусу і однією навісною номерною одноразовою пломбою.

2.23.

Усі встановлені на лічильнику номерні, у т.ч. одноразові номерні, пломби мають бути вказані в технічному паспорті лічильника.

2.24.

Сумісність з існуючою АСОЕ та/або пристроями збору та передачі даних (ПЗПД), підтримка необхідних протоколів даних через вбудовані інтерфейси (тип АСКОЕ та/або ПЗПД уточняється на стадії проєктування або до придбання лічильника).

2.25.

Наявність оптичного інтерфейсу (оптопорту) для параметризації та локального зчитування даних.

2.26.

Наявність основного цифрового електричного інтерфейсу передачі даних (уточняється на стадії проєктування або до придбання лічильника):

 • RS-485;

 • RS-232;

 • RS-422;

 • CL- струмова петля.

 • PLC (G3, Prime);

 • ZigBee;

 • RF-Радіо.

2.27.

Швидкість обміну інформацією через оптопорт та електричні інтерфейси (для модифікацій лічильників з відповідними інтерфейсами) - не менше 9600 бод (окрім PLC).

2.28.

Похибка ходу внутрішнього годинника лічильника (окрім тих, що застосовуються для розрахунків на ОРЕ і для генеруючих електроустановок) - не більше 1,0 сек. на добу.

2.29.

Можливість формування списку даних, що виводяться на індикаторне табло лічильника в режимі автоскролінгу. При цьому не повинно бути можливості виключення зі списку показів регістра сумарної енергії.

2.30.

Ведення графіків навантаження, які вимірюються з періодом інтеграції 60 хвилин.

2.31.

Глибина зберігання 60-хвилинних графіків навантаження - не менше 6 місяців.

2.32.

Кількість звітних періодів (доба і/або місяць) збереження значень спожитої енергії (покази, витрати) - не менше 12.

2.33.

Кількість тарифних зон (для багатотарифного обліку) - не менше 4.

2.34.

Програмований автоматичний перехід на зимовий/літній час з переведенням щорічно годинника лічильника в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

2.35.

Реєстрація в енергонезалежній пам'яті лічильника подій з міткою дати і часу (для лічильників з внутрішнім годинником реального часу):

 • останньої зміни параметрів і коригування часу внутрішнього годинника;

 • окремо зникнення і появи напруги живлення пофазно (для лічильників трансформаторного включення);

 • окремо заниження та завищення рівня напруги понад допустимі (±10% Uном) межі;

 • спрацьовувань датчика розкриття корпусу (для виконання з роз'ємним корпусом) і/або датчика відкриття клемної кришки незалежно від подання напруги на електролічильник.

2.36.

Вимір і вивід (можливість виводу) на табло лічильника значень (додатково до показів активної/реактивної енергії накопичувальним підсумком сумарно і по тарифних зонах):

 • напруга пофазно;

 • струму пофазно.

2.37.

Захист від несанкціонованої зміни параметрів лічильника на програмному рівні (багаторівнева система парольного доступу з кількістю символів не менше 6 шляхом встановлення індивідуального паролю для кожного лічильника).

2.38.

Захист від несанкціонованої зміни параметрів лічильника пломбуванням навісною пломбою оптопорту або апаратної кнопки дозволу параметризації лічильника.

2.39.

Наявність вбудованого в лічильник багаторазового індикатора фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл (постанова НКРЕ від 14.10.2010 N 1338), для лічильників з нешунтовими вимірювальними ланцюгами струму. Факт впливу зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля повинен відображатися та зберігатися на інформаційному табло лічильника, а для багатотарифних лічильників - також фіксуватися в журналі подій лічильника з міткою дати і часу. Наявність у паспорті лічильника відмітки про вбудований у лічильник багаторазовий індикатор фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл.

 

Увага!

1. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проєктні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії (п. 2.3.8 “Правил роздрібного ринку електричної енергії”).

2. Оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному вебсайті щодо рекомендацій до технічних характеристик засобів вимірювання (п. 9.4.1 “Правил роздрібного ринку електричної енергії”).