Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами (Інформаційно-консультативний відділ: «Єдине вікно», «Громадська приймальня» та «Кол-центр»)

            АТ «Харківобленерго» приділяє велику увагу питанню налагодження взаємодії зі споживачами електроенергії та підвищення рівня їх інформованості з питань енергозабезпечення. Одним з пріоритетних заходів впливу товариства на взаємовідносини з абонентами є проведення інформаційно-аналітичної та роз’яснювальної роботи. Саме виконанням цих задач займається управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ «Харківобленерго» (далі - УІПРС). Для зручності споживачів електроенергії УІПРС розміщується у приміщеннях, де забезпечений вільний вхід для відвідувачів.

            УІПРС є загальнодоступним для юридичних, фізичних осіб-підприємців та населення (далі — заявники), які є споживачами електричної енергії або мають намір стати споживачами та звернулися за консультацією, отриманням інформації або для розв'язання суперечних питань, які виникли між товариством та заявниками.

            Основними завданнями УІПРС є:

  • Інформування заявників щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування.
  • Надання інформації та консультацій заявникам з питань щодо якості електричної енергії, послуг, пов'язаних з її постачанням, цін (тарифів), порядку оплати за надані послуги, умов та режимів споживання електричної енергії тощо.
  • Розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між Товариством та заявниками шляхом розгляду їх на засіданнях комісії інформаційно-консультативного відділу (далі — ІКВ).

            Склад та порядок організації роботи Комісії ІКВ:

            Комісія ІКВ створена як постійно діючий колегіальний орган з метою розгляду та розв'язання суперечностей, спірних ситуацій між енергопостачальниками і споживачами та підготовки висновків з питань, які оскаржуються. До складу комісії ІКВ входять: начальник ІКВ, який є головою комісії, представники відповідного територіального представництва НКРЕ та Держенергонагляду, обласного відділення Антимонопольного комітету України, територіального органу Держспоживстандарту України.

            Основним завданням комісії ІКВ є розгляд спірних ситуацій, а також прийом заявників, яких не задовольнили роз'яснення енергопостачальника.

            До складу УІПРС входять «Єдине вікно», «Громадська приймальня» та «Кол-центр».

            «Єдине вікно» Організовує та здійснює приймання документів від споживачів електроенергії та замовників, необхідних для розробки технічних умов і договорів про приєднання до електричних мереж товариства, укладання договорів про постачання електроенергії, з питань узгодження землевпорядної документації та здійснює подальшу видачу підготовлених підрозділами товариства документів.

 Конт. тел.: 740-11-63, 740-11-69.

Режим роботи: понеділок-четвер (з 8-00 до 15-00), п'ятниця (з 8-00 до 14-00), перерва (12-00 — 12-45).

            «Громадська приймальня» Надає консультації споживачам щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування. Надає консультації споживачам щодо розмірів тарифів на електроенергію та порядку здійснення розрахунків за її споживання; з питань постачання електроенергії, експлуатації приладів обліку електроенергії; укладання договорів про постачання електроенергії, порядку надання пільг на оплату електроенергії, прав і обов’язків енергопостачальника та споживача електроенергії тощо.

Конт. тел.: 740-14-00, 740-14-07, 740-11-19.

Режим роботи: понеділок-четвер (з 8-00 до 17-00), п'ятниця (з 8-00 до 15-45), перерва (12-00 — 12-45).

            «Кол-центр» Надає консультації споживачам щодо правил користування електричною енергією, якості електричної енергії, обслуговування електричних мереж, введення графіків аварійних відключень, проведення планових і ремонтних робіт енергоустаткування та обладнання, режиму роботи та порядку обслуговування споживачів товариства, телефонів та часу особистого прийому громадян керівниками товариства, банківських реквізитів товариства тощо. Отримує від споживачів повідомлення про крадіжки електроенергії, майна і енергообладнання, неправомірні дії персоналу товариства.

            «Кол-центр» АТ «Харківобленерго» працює цілодобово та щоденно!

            Всі дзвінки безкоштовні: 15-04, 0-800-500-413 (м. Харків), 0-800-500-413 (Харківська область).

 

Адреса: Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ «Харківобленерго»

61037, м Харків, вул. Плеханівська, 149, кім. 122.

 web-сайт:  www.oblenergo.kharkov.ua