ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ

Правила роздрібного ринку електричної енергії

2.3.2. Для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

2.3.3. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проектних рішень.

2.3.6. Послуги з облаштування вузла обліку електроустановки або реконструкції вузла обліку надаються споживачу постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку та Кодексу комерційного обліку.

Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла обліку або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

2.3.8. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об’єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії.

Постачальник послуг комерційного обліку має в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку, увести в експлуатацію наданий споживачем засіб вимірювальної техніки.

Відповідно до розділу 6 глави V «Організація точок комерційного обліку» “Кодексу комерційного обліку електричної енергії” (далі - ККОЕЕ), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 311

6.1. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними засобами комерційного обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії. Фінансування встановлення ЗВТ для контролю якості електричної енергії виконується стороною-ініціатором або оператором мережі, якщо це передбачено відповідними регуляторними актами.

6.5. Послуги з облаштування електроустановки новим вузлом вимірювання або його реконструкції надаються споживачу ППКО відповідно до договору та цього Кодексу. Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

6.6. У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

6.7. Споживач має право самостійно придбати ЗВТ, які відповідають вимогам цього Кодексу, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ, та надати їх разом з паспортом ЗВТ ППКО для встановлення на своєму об'єкті.

6.8. Під час купівлі ЗВТ споживач повинен керуватися рекомендаціями ППКО щодо технічних характеристик такого ЗВТ, оприлюдненими на його веб-сайті.

6.9. ППКО має право провести за власний кошт вхідний контроль наданих споживачем ЗВТ.

6.10. ППКО повинен ввести в експлуатацію наданий споживачем ЗВТ з підтвердженням наявної повірки та його відповідності вимогам цього Кодексу.

6.11. У разі встановлення на об'єкті споживача ЗВТ, наданих цим споживачем, у калькуляції з облаштування вузла обліку їх вартість виключається.

6.12. У разі встановлення побутовим споживачем у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки облаштування вузла обліку здійснюється відповідно до цього Кодексу та Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого Регулятором.

6.13. Електроустановки споживачів, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у тому числі за годинами доби, мають бути забезпечені відповідними багатотарифними або інтервальними (погодинними) лічильниками електричної енергії.

При проведені робіт з облаштування вузла обліку у відповідному договорі враховується вартість робіт з демонтажу існуючого вузла обліку в разі необхідності проведення таких робіт.

Для прийняття на баланс, наданого споживачем приладу обліку для встановлення відповідно до рекомендацій компанії, після його перевірки та параметрування (по багатофункціональним приладам обліку) з побутовим споживачем складається договір щодо придбання приладу обліку у побутового споживача за погодженою вартістю.

3.2. Для встановлених згідно з Правилами ринку типів і функцій електроустановок використовуються типи ТКО, що вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

Тип ТКО

Інтервал вимірювання

Дистанційне зчитування

Зберігання у внутрішній пам'яті лічильника, не менше

Термін передачі даних до АКО

Межа мережі

15 хв-1

так

3 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця балансування

15 хв-1

так

3 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця генерації

60 хв-2

так

6 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця споживання (юридичні особи 2 - 4 рівня напруги)

60 хв-2

так

6 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця споживання (юридичні особи 1 рівня напруги)

60 хв-2

ні/так*

6 місяців

до 10:00 дня D+5

Одиниця споживання (побутові споживачі)

60 хв-2/ зональний/ інтегральний

ні/так*

6 місяців/ 1 року/ -

до 10:00 дня D+5 до 10 числа М+1/ до 10 числа М+1

Втрати області комерційного обліку

-

-

 

 

__________ 
1 - не більше одиниці реального часу, що встановлена Правилами ринку; 
2 - не більше розрахункового періоду, що встановлено Правилами ринку; 
* для юридичних осіб 1 рівня напруги для ТКО із середньомісячним споживанням 50000 кВт*год та більше за місяць.

 

Рекомендації компанії щодо технічних характеристик засобу обліку для побутових споживачів.

 

Улаштування вузла обліку компанія проводить відповідно до затверджених у встановленому порядку проектних рішень.

п/п

Назва параметру

Одиниці виміру

Параметри

Загальні вимоги для однофазних та трифазних приладів обліку

1

Відповідність до вимог закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Технічним регламентам

 

обов’язково

2

Термін діючої повірки

 

не перевищувати половину міжповірочного інтервалу

3

Ступінь захисту відповідно до МЭК 60529

 

не гірше IP 51

4

Граничний робочий діапазон робочих температур

оС

-30оС ÷ +50оС

5

Міжповірочний інтервал

років

не менше 6

6

Термін гарантійного обслуговування виробника

років

не менше 3

7

Середнє напрацювання на відмову

годин

не менше 200 000

8

Середній термін служби ( відповідно до паспортних даних)

років

не менше 20

9

Наявність сервісних центрів з ремонту приладів обліку в країні чи наявність відповідних сертифікованих компанії що забезпечують гарантійне та після гарантійне обслуговування

 

обов’язково

10

Клас точності

 

 

відповідно до ДСТУ IEC 62053-21:2012

 

не нижче 1,0

або відповідно до ДСТУ EN 50470-1

 

не нижче В

11

Можливість візуального огляду внутрішніх елементів без розбирання лічильника

 

бажано прозорі: корпус, цоколь та клемна кришка -

12

Можливість встановлення в шафі обліку на фасаді будівлі для приватного сектора

обов’язково

13

Клеми затискача приладу обліку розраховані на максимальний струм лічильника

Обов’язково

14

Неможливість зняття ковпака лічильника без зняття клемної кришки

обов’язково

15

Забезпечення обліку енергії при наявності вищих гармонік та несинусоїдальності струму

обов’язково

16

Наявність оптичного інтерфейсу для зчитування даних та програмування лічильника чи послідовного інтерфейсу з їх відповідним захистом від стороннього втручання

обов’язково

17

Точність ходу вбудованого годинника

 

не гірше 1 с/добу

18

Програмний захист від втручання сторонніх осіб з метою зміни параметрів лічильника ( відповідні рівні паролів).

обов'язково

19

Лічильний пристрій ( дисплей)

 

рідкокристалічний

20

Наявність індикації на дисплеї:

 

 

- дати і часу

 

обов’язково

- індикатор наявності робочої напруги

 

обов’язково

- індикатор наявності робочого струму

 

обов’язково

- потужність

 

обов’язково

- енергія по тарифах

 

обов’язково

- індикація діючого тарифу

 

обов’язково

- порушення схеми підключення.

 

бажано

21

Світлова індикація обліку електроенергії

 

обов’язково

22

Кількість тарифів

 

не менше 4

23

Програмований період інтеграції профілю навантаження

хв.

30

24

Глибина збереження значень вибраного періоду інтегрування профілю навантаження

місяць

не менше 1,5

25

Вимірювання та зберігання в базі приладу обліку наступної інформації :

 

 

- кількість активної енергії у форматі «За місяць» (поточний і попередній), «Всього»

 

за кожним тарифом та всього

Зберігання даних профілю навантаження в автономному режимі при зникненні напруги

 

Не менше 6 років

Реєстрація факту доступу до програмного забезпечення лічильника у т.ч. параметризація лічильника

 

з фіксацією дати і часу останнього доступу та загальної кількості доступів

Реєстрація історії зміни дати та часу

кількість значень

не менше 5

Реєстрація історії відмов у доступі до лічильника програмними засобами

кількість значень

не менше 5

Ведення журналу подій окремо по кожній події (відсутність можливості переповнення журналу по критичним подіям).

 

обов’язково

26

Наявність додаткового захисту від зовнішнього впливу:

 

 

Лічильник повинен мати захист від маніпуляцій з показами відповідно до „Додаткових вимог до засобів обліку електроенергії, спрямовані на запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу ” СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005

 

обов’язково

несприйнятливість до електростатичних розрядів 15 кВт та випромінювання від них

 

обов’язково

27

Якщо в лічильнику є елементи, що потребують заміни протягом терміну експлуатації, то їх заміна повинна виконуватись без порушень пломб підприємства-виробника, чи пломб уповноважених метрологічних організацій на корпусі лічильника.

 

обов’язково

28

Наявність вбудованого, відповідного модуля передачі даних для включення лічильників в систему АСКОЕ побут.

 

обов’язково

29

Наявність реле відключення навантаження розрахованого на max. струм лічильника

 

обов’язково

 

Додатково для однофазних лічильників

1

Кількість вимірювальних елементів приладу обліку

од.

2 (у «фазному» та «нульовому» колах)

2

Чутливість фактична

мА

Не більше 12,5мА

3

Діапазон робочої напруги

 

0,65-1,15 Uн

 

Додатково для трифазних лічильників

1

Забезпечення обліку енергії при відключенні: нульового дроту та одного чи двох з фазних дротів у своєму класі точності

 

обов’язково

2

Діапазон робочої напруги

 

0,8-1,15 Uн

3

Чутливість фактична мА

мА

Не більше 12,5мА

Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

В разі коли встановлений у побутового споживача прилад обліку включено до складу АСКОЕ побут у т.ч. багатоквартирному житловому будинку прилад обліку що встановлюється повинний відповідати вимогам проектно-технічної документації та забезпечувати роботу в складі встановленої АСКОЕ побут.