Приєднання

ПОРЯДОК СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ:

стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації  до 50 кВт (включно)  на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

місце приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;

місце забезпечення потужності - місце (точка) в існуючих електричних мережах, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності;

     Документи для стандартного приєднання видаються у випадках:
• приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно); 
• збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, але якщо загальна потужність електроустановок замовника не перевищує до 50 кВт (включно); 
• зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю до 50 кВт (включно); 
• зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно), в т.ч. при переході споживача з 1-фазного на 3-фазний ввід.

У випадку зміни форми власності або власника електроустановок, за умови, що такі зміни не призвели до зміни технічних параметрів електроустановок і вимог щодо категорії надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним. У такому разі електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання.

      ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

1. Документи  із заявою про приєднання надаються в підрозділ АТ «Харківобленерго» (у відповідний РВ (по області) крім замовників м. Харкова, Дергачівського, Мереф`янського, Липецького та Люботинського районів,  документи з цих районів надаються до ІКВ АТ «Харківобленерго» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 (к.т. 740-11-69, 740-15-84).

2. Не пізніше 10 робочих днів отримання у відповідному підрозділі АТ «Харківобленерго» технічних умов (далі - ТУ); проект договору про стандартне приєднання - 2 екземпляри (далі - Договір), з визначенням в ньому величини плати за стандартне приєднання; рахунок на оплату за цим договором.

3. Підписання обома сторонами договору про стандартне приєднання.

4. Оплата замовником вартості стандартного приєднання, зазначеної в договорі про стандартне приєднання.

5. Строк надання послуги з приєднання першого ступеню становить 20 календарних днів від дати оплати замовником вартості приєднання, для електроустановок другого ступеню потужності цей строк становить 30 календарних днів. 

6. Після виконання АТ «Харківобленерго» робіт з приєднання між замовником та товариством підписується «Акт виконаних робіт з надання послуги стандартного приєднання» на суму, визначену в договорі про стандартне приєднання.

7. Розробка та погодження в АТ «Харківобленерго» проектної документації згідно технічних умов.

8. Виконати роботи згідно погодженої проектної документації по технічних умовах.

9. Звернутися до відповідного РВ (до ІКВ для споживачів м. Харкова) з заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення внутрішнього електрообладнання до електромережі та наданням необхідної документації.

10. Одержання акта допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

11. Укладення договорів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

12. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі АТ «Харківобленерго».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ТА РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ ДО 50 кВт:

1. Заява про приєднання електроустановки;

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об`єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

3. Копія паспорта або  належним чином оформлена довіреність на право укладати та підписувати договір про приєднання ;

4. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання;

5. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

6. Копія свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку.

7. Фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків.

При подачі документів при собі обов'язково мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду. 

Прийом документів на приєднання можливо надати через web-сайт  товариства https://pa.oblenergo.kharkov.ua/frontend/web/index.php/uk/site/login

Часи прийому документів на вул. Плеханівській, 149 (т. 740-11-69; 740-15-84)

з понеділка по четвер з 8.00 до 15.00, у п'ятницю з 8.00 до 14.00, перерва з 12.00 до 12.45.