Договори про приєднання

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (далі - договір про стандартне приєднання), який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, розміщеним на сайті товариства за посиланням.

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ", розміщеним на сайті товариства за посиланням або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, розміщеним на сайті товариства за посиланням (далі - договір про нестандартне приєднання),  який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Замовник послуги з приєднання звертається до ОСР із заявою за посиланням про приєднання за типовою формою наведеною в додатку 3 до Кодексу та документів, передбачених п. 4.4.2  глави 4.4 розділу ІV Кодексу за посиланням.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу ІV Кодексу, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання або дати надання замовником повного комплекту документів та/або усунення зауважень щодо належного оформлення документів, що додаються до заяви.

Договір відповідного типу набирає чинності з дати подання належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Договір про стандартне приєднання та договір про нестандартне приєднання  вважається розірваним, якщо Замовник не оплатив послугу з приєднання протягом 20 днів з дня отримання рахунку, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Договір може бути змінений серед іншого у разі внесення змін або скасування нормативно-правових актів, що регулюють питання приєднання. У такому випадку Сторони погоджуються з тим, що Виконавець вносить відповідні зміни до цього Договору та оприлюднює їх на власному вебсайті. Якщо Замовник не ініціював розірвання цього Договору протягом одного місяця з дня оприлюднення змін до нього, вважається, що Замовник погодився зі змінами з дати його оприлюднення на офіційному вебсайті Виконавця.

Публічний договір про стандартне приєднання до електричних систем розподілу

Публічний договір про нестандартне приєднання до електричних мереж ( під ключ)

Публічний договір про нестандартне приєднання до електричних мереж (з проєктуванням лінійної частини приєднання)