Що, в першу чергу, необхідно знати споживачу електричної енергії про охорону електромереж

.

Усі електричні мережі, в особливості високовольтні лінії електропередачі, є системоутворюючими та мають важливе державне значення.
В зв'язку з цим для забезпечення збереження і надійності роботи електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації, визначення порядку проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж та виконання інших робіт поблизу електричних мереж, а також запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму Кабінетом Міністрів України були затверджені (постанова від 04.03.97. №209) Правила охорони електричних мереж (далі - Правила).
Вищевказаними Правилами чітко визначений перелік об'єктів, що підлягають охороні, а саме:
- трансформаторні підстанції;
- розподільчі пункти і пристрої;
- струмопроводи;
- повітряні лінії електропередачі;
- підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.

Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог правил безпеки згідно з п. 2 Правил передбачено здійснення цілого ряду заходів, основними з яких є:
- відведення земельних ділянок;
- встановлення охоронних зон електричних мереж;
- визначення мінімально допустимої відстані від об'єктів енергопостачання;
- прокладання просік у лісових, садових, паркових та інших зонах з багаторічними насадженнями.

Для захисту населення від впливу електричного поля встановлюються санітарно-захисні зони повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.
На період будівництва та експлуатації електричних мереж земельні ділянки надаються забудовникам відповідно до Земельного Кодексу України.
Необхідно зазначити, що у межах охоронних зон землі у їх власників та користувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, передбаченими Правилами.
Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об'єкти електричних мереж, зобов'язані вживати належних заходів щодо збереження цих енергооб`єктів.