РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЕ

Правила роздрібного ринку електричної енергії

2.3.2. Для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

2.3.3. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проектних рішень.

2.3.6. Послуги з облаштування вузла обліку електроустановки або реконструкції вузла обліку надаються споживачу постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку та Кодексу комерційного обліку.

Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла обліку або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

2.3.8. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об’єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії.

Постачальник послуг комерційного обліку має в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку, увести в експлуатацію наданий споживачем засіб вимірювальної техніки.

Відповідно до розділу 6 глави V «Організація точок комерційного обліку» “Кодексу комерційного обліку електричної енергії” (далі - ККОЕЕ), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 311

6.1. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними засобами комерційного обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії. Фінансування встановлення ЗВТ для контролю якості електричної енергії виконується стороною-ініціатором або оператором мережі, якщо це передбачено відповідними регуляторними актами.

6.5. Послуги з облаштування електроустановки новим вузлом вимірювання або його реконструкції надаються споживачу ППКО відповідно до договору та цього Кодексу. Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

6.6. У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

6.7. Споживач має право самостійно придбати ЗВТ, які відповідають вимогам цього Кодексу, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ, та надати їх разом з паспортом ЗВТ ППКО для встановлення на своєму об'єкті.

6.8. Під час купівлі ЗВТ споживач повинен керуватися рекомендаціями ППКО щодо технічних характеристик такого ЗВТ, оприлюдненими на його веб-сайті.

6.9. ППКО має право провести за власний кошт вхідний контроль наданих споживачем ЗВТ.

6.10. ППКО повинен ввести в експлуатацію наданий споживачем ЗВТ з підтвердженням наявної повірки та його відповідності вимогам цього Кодексу.

6.11. У разі встановлення на об'єкті споживача ЗВТ, наданих цим споживачем, у калькуляції з облаштування вузла обліку їх вартість виключається.

6.13. Електроустановки споживачів, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у тому числі за годинами доби, мають бути забезпечені відповідними багатотарифними або інтервальними (погодинними) лічильниками електричної енергії.

При проведені робіт з облаштування вузла обліку у відповідному договорі враховується вартість робіт з демонтажу існуючого вузла обліку в разі необхідності проведення таких робіт.

3.2. Для встановлених згідно з Правилами ринку типів і функцій електроустановок використовуються типи ТКО, що вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

Тип ТКО

Інтервал вимірювання

Дистанційне зчитування

Зберігання у внутрішній пам'яті лічильника, не менше

Термін передачі даних до АКО

Межа мережі

15 хв-1

так

3 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця балансування

15 хв-1

так

3 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця генерації

60 хв-2

так

6 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця споживання (юридичні особи 2 - 4 рівня напруги)

60 хв-2

так

6 місяців

до 10:00 дня D+1

Одиниця споживання (юридичні особи 1 рівня напруги)

60 хв-2

ні/так*

6 місяців

до 10:00 дня D+5

Одиниця споживання (побутові споживачі)

60 хв-2/ зональний/ інтегральний

ні/так*

6 місяців/ 1 року/ -

до 10:00 дня D+5 до 10 числа М+1/ до 10 числа М+1

Втрати області комерційного обліку

-

-

 

 

__________ 
1 - не більше одиниці реального часу, що встановлена Правилами ринку; 
2 - не більше розрахункового періоду, що встановлено Правилами ринку; 
* для юридичних осіб 1 рівня напруги для ТКО із середньомісячним споживанням 50000 кВт*год та більше за місяць.

4. Мінімальні вимоги до точності та функціональності ЗВТ

4.1. Мінімальні вимоги до класу точності та функціональності ЗВТ (лічильників електричної енергії і вимірювальних трансформаторів), що встановлюються у ВОЕ в залежності від рівня напруги для ТКО, наведено в таблиці 6. Класи точності А, В, С лічильників встановлені згідно з класифікацією, визначеною Директивою 2014/32/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року. За погодженням з ВТКО дозволяється використання ЗВТ вищого класу точності та функціональності.

Таблиця 6

Рівень напруги

Клас точності ЗВТ

лічильники електричної енергії

вимірювальні трансформатори

активна енергія

реактивна енергія

ТС

ТН

4

0,2/0,2s*

2

0,2/0,2s*

0,2

3

C(0,5/0,5s*)

2

0,5/0,5s*

0,5

2

B(1)/С(0,5s)*

2

0,5/0,5s*

0,5

1

A(2**)/B(1)*

2

1,0/0,5s*

-

__________ 
* Для генеруючих станцій та понижуючих підстанцій або якщо вимагається завданням вимірювання та/або умовами договору, а також при новому будівництві та/або заміні ЗВТ для ТКО із середньомісячним споживанням 50000 кВт*год та більше за місяць. 

 

Рекомендації компанії щодо технічних характеристик засобу обліку для юридичних споживачів.

 

Улаштування вузла обліку компанія проводить відповідно до затверджених у встановленому порядку проектних рішень.

№ п/п

Технічні характеристики

Вимога відповідності

1.

Відповідність до вимог закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», вимогам розділу VI пунктів 5, 6 "Кодексу комерційного обліку електричної енергії" та «Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 (далі - Технічний регламент)

Обов’язково

2.

Схема включення 3- елементна.

Обов’язково, з можливістю включення в двохелементну схему

3.

Клас точності

 

активній енергії

Не нижче : 1

реактивній енергії

Не нижче : 2.0

4.

Вимірювані параметри

 

Активна, реактивна, повна енергія й потужність в двох напрямках

Обов’язково

Миттєві, мінімальні, максимальні, середньоквадратичні значення частоти, фазної напруги й струмів

Обов’язково

Моніторинг вторинних ланцюгів

Обов’язково

Ведення профілів струму та напруги

Обов’язково

Визначення параметрів векторної діаграми струмів та напруг

Обов’язково

5

Вимірювання активної та реактивної енергії в обох напрямках.

Обов’язково

6.

Номінальна напруга

Програмується з ряду значень:

3х58/100 та 3х240/415; чи поставка лічильникі по заявкам замовника оремо по кожному з діапазонів

7

Робоча напруга

0,8-1,15 Uн

8

Номінальний (максимальний) струм

5(10) А

9

Поріг чутливості не більше

0.01 x Iн

10.

Робоча частота змінного струму

Fроб =50 ± 2 Гц

11.

Діапазон робочих температур

-25 ...+55°С

12

Міжповірочний інтервал не менше

6 років

13.

Повна потужність, споживана кожним колом струму не перевищує

0,02ВА

14.

Повна потужність, споживана кожним колом напруги не перевищує

1,1 ВА(0,8Вт)

15.

Багатосегментний ЖКІ з підсвіткою, обов’язково має забезпечувати зчитування показів лічильника при відсутності основного та резервного живлення

Обов'язково

16.

Надання програмного забезпечення для параметрування лічильників яке повинне:

Обов'язково

Працювати в середовищі Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Виконувати всі необхідні функції по програмуванню, параметризації та тестуванню лічильників, в тому числі забеспечення оновленя версії програмного продукту, в разі необхідності, під час експлуатації лічильників.

Виконувати зчитування даних, що формує лічильник, їх архівування та конвертацію в стандартні пакети програм Microsoft Office (Excel, тощо).

Зберігати конфігураційні файли для всіх лічильників, що були запрограмовані.

Друкувати довідкову інформацію про конфігурацію лічильників (відповідно до вимог Правил користування єлектричною енергією).

Зчитувати поточну конфігурацію лічильника і зберігати її у вигляді окремого файлу, що можна надрукувати.

17.

Наявність оптичного інтерфейсу для локального зчитування даних та програмування лічильника

Обов'язково

18.

Наявність комунікаційного інтерфейсу для включення в системи збору даних RS 485

RS485

19.

Опитування лічильника засобами АСКОЕ АК «Харківобленерго» по GSM каналу без встановлення додаткових контролерів окрім модему.

Обов'язково

20.

Наявність вбудованого GPRS модему та зовнішньої антени за необхідністю

Обов'язково

21.

Протоколи передачі даних МЭК( IEC) 62056-21 ,dlms чи інші які підтримуються засобами АСКОЕ АК «Харківобленерго»

Обов'язково

22

Швидкість передачі даних не менше

9600

23.

Зберігання даних профілю навантаження в автономному режимі при зникненні напруги

Не менше 6 років

24

Лічильник повинен мати захист від маніпуляцій з показами відповідно до „Додаткових вимог до засобів обліку електроенергії, спрямовані на запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу ” СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005

Обов’язково

25

Лічильники повинні мати ступінь захисту від проникнення пилу й води не нижче IP51,МЭК 60529

Обов’язково

26

Якщо в лічильнику є елементи, що потребують заміни протягом терміну експлуатації, то їх заміна повинна виконуватись без порушень пломб підприємства-виробника, чи пломб уповноважених метрологічних організацій на корпусі лічильника.

Обов’язково

27

Ведення профілю навантаження:

показів лічильника

Обов'язково

енергії;

Обов'язково

напруги;

Обов'язково

струму.

Обов'язково

28

Період інтеграції профілю навантаження програмування з ряду 3,5,10,15,30,60 хвилин

Обов'язково

29

Кількість профілів навантаження

Не менше 8

30

Термін зберігання даних за місяць

Не менше 6

31

Забезпечення роботи вбудованого годинника при відключеному живлені

Не менше 6 років

32

Глибина формування восьми графіків навантаження при періоді інтеграції 30 хвилин повинна бути не менше.

180 діб

33

Можливість фіксування в журналі подій лічильника

зникнень напруги пофазно;

Обов'язково

відхилення напруги від запрограмованого значення ;

час дату виникнення помилок лічильника та помилок програмного забезпечення лічильника;

  дату перепрограмування; (яка не заміщується іншими подіями)

фіксація відмов доступу до лічильника. (яка не заміщується іншими подіями)

Реєстрація відкривання клемної кришки та корпуса (при наявності технічної можливості);

реєстрація впливів постійногомагнітного поля з фіксацією дати, часу та загальної кількості таких подій (при наявності технічної можливості);

Пам'ять журналу подій обов’язково має забезпечувати реєстрацію початку та закінчення події зі зберіганням показів регістрів енергії наростаючим стогом (активна, реактивна енергії, споживання, генерація)

34

Точність ходу вбудованого годинника

не гірше 1 с/добу

35

Наявність захисту приладу обліку від несанкціонованої параметризації через оптичний інтерфейс за допомогою паролю, що програмується, та кнопки чи механічного блокування оптопорту, що пломбується

Обов'язково

36

Програмний захист від втручання сторонніх осіб з метою зміни параметрів лічильника ( відповідні рівні паролів).

Обов'язково

37 

Конструкція лічильника електроенергії, повинна забезпечити надійне кріплення складових частин, при спробі навмисного роз’єднання цоколя та кожуху повинні залишатися сліди механічного втручання, поява щілин при механічній дії на лічильник руками неприпустима

Обов’язково

38 

Забезпечення можливості візуального контролю встановлених пломб і пломбувального матеріалу, клемна кришка не повинна закривати пломбу

Обов’язково

39

Гарантія

Не менше 36 місяців

40

Термін служби

30 роки і більше

41 

Напрацювання до першої відмови

Не менше150 тис.год.

42

Відповідність вимогам діючим на території України нормативно-технічних документів технічних регламентів та стандартів: Сертифікату перевірки типу (модуль В), сертифікат відповідності (модуль F), Кодексу кмерційного обліку

Обов’язково

43.

Можливість вимірювання таких параметрів: частоти, напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги з передавання цих даних до АСКОЕ.

 

 

Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

СО-ЭА15-Р (ТОВ «Комунар», Україна);

ЛЕТ 01 2121R-LOS02S (ТОВ «Комунар», Україна);

ЛЕТ 01 2322A-LON21S (ТОВ «Комунар», Україна);

ЛЕТ 01 2322R-LON22S (ТОВ «Комунар», Україна);

NIK 2303 (ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», Україна);

NIK 2104 (ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», Україна);

MTX3 (ТОВ «TeleTec», Україна);

MTX1 (ТОВ «TeleTec», Україна);

СЕ303-U (ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра», Україна);

CE102-U (ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра», Україна);

Для одиниць споживання (юридичних осіб) з дозволеною потужністю електроустановок з 16 кВт до 50 кВт необхідно застосовувати електронні інтервальні (тарифні) лічильники електричної енергії з функцією вимірювання реактивної складової електричної енергії, оснащені інтерфейсом RS-485 з можливістю включення до автоматизованої системи збирання даних (якщо інший тип лічильника не вимагається з огляду на встановлені або запроектовані автоматизовані системи збирання даних лічильників).

Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

- ZMD 410CR (ZMG 410CR, ZMG 310CR) 3ф – «Landis & Gir», Швейцарія;

- SL 7000 (Actaris, Франція); АСЕ 6000 (Actaris, Франція) – лише на стороні 0,4 кВ;

- Gama 300 G3B (ELGAMA-ELEKTRONIKA, Литва) (за умови модернізації АСКОЕ);

- LZQJ-XC (EMH Metering, Німеччина), NXT-4 (EMH Metering, Німеччина) – лише на стороні 0,4 кВ (за умови модернізації АСКОЕ);

- NIK 2303 (ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», Україна) – лише на стороні 0,4 кВ (за умови модернізації АСКОЕ).

 

Для одиниць споживання (юридичних осіб) з дозволеною потужністю електроустановок 50 кВт і більше необхідно застосовувати електронні інтервальні (тарифні) лічильники електричної енергії з функцією вимірювання реактивної складової електричної енергії, оснащені інтерфейсом RS-485 з влаштуванням автоматизованої системи збирання даних.

Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

ZMD 410CR (ZMG 410CR, ZMG 310CR) 3ф – «Landis & Gir», Швейцарія;

SL 7000 (Actaris, Франція);

АСЕ 6000 (Actaris, Франція) – лише на стороні 0,4 кВ;

LZQJ-XC (EMH Metering, Німеччина);

NXT-4 (EMH Metering, Німеччина) – лише на стороні 0,4 кВ (за умови модернізації АСКОЕ);

Gama 300 G3B (ELGAMA-ELEKTRONIKA, Литва) (за умови модернізації АСКОЕ).

 

Для обліку електричної енергії при проведенні повної реконструкції або спорудженні нових РП та трансформаторних підстанцій 3 рівня напруги (110-35 кВ) необхідно застосовувати електронні інтервальні (тарифні) лічильники електричної енергії, оснащені двома незалежними інтерфейсами RS-485 з влаштуванням автоматизованої системи збирання даних:

Рекомендовані типи лічильників електричної енергії:

ZMD 410CR (ZMG 410CR, ZMG 310CR) 3ф з комунікаційним модулем

Purple 3G– «Landis & Gir», Швейцарія;

SL 7000 (Actaris, Франція);

Автоматизовані системи збирання даних лічильників електричної енергії на базі провідного інтерфейсу RS-485 влаштовуються у разі:

  • Спорудження або модернізації електроустановок напругою 10 кВ та вище (трансформаторних підстанцій 110-35 кВ, фідерних пунктів 10 (20) кВ, розподільчих пунктів10 (20) кВ), в тому числі з міркувань релейного захисту та автоматики;

  • Спорудження або модернізації електроустановок юридичних споживачів з дозволеною потужністю 50 кВт і більше;

  • Спорудження нових або технічного переоснащення трансформаторних підстанцій в районах переважання побутових споживачів, прилади комерційного обліку яких не мають можливості об’єднання в автоматизовану систему; спорудження або модернізації електроустановок виробників з відновлювальних джерел енергії.

Для влаштування автоматизованої системи збирання даних лічильників електричної енергії на базі провідного інтерфейсу RS-485 необхідно застосовувати узгоджене комунікаційне обладнання.