Фінансова звітність

Фінансова звітність за 2017 рік

20.04.2018

“Відповідно до пункту 8.5.2 статуту АК «Харківобленерго» Ревізійна комісія компанії підзвітна Вищому органу компанії. Матеріали перевірок Ревізійна комісія компанії подає Вищому органу компанії та Наглядовій раді компанії. На розгляд річних загальних зборів АК «Харківобленерго», які відбулися 16.04.2018 року, звіт Ревізійної комісії АК «Харківобленерго»  та висновки за 2017 рік не були надані.”

Фінансова звітність за 2016 рік

"Відповідно до пункту 8.5.2. статуту АК "Харківобленерго" Ревізійна комісія компанії підзвітна Вищому органу компанії. Матеріали перевірок Ревізійна комісія компанії подає Вищому органу компанії та Наглядовій раді компанії. На розгляд річних загальних зборів АК "Харківобленерго", які відбулися 19.04.2017 року, звіт Ревізійної комісії АК "Харківобленерго" та висновки за 2016 рік не були надані."

Сторінки