Iнша інформація емітента

15.01.2018

АК «Харківобленерго» не має філій та представництв.

Принципи корпоративного управління АК «Харківобленерго» визначені Статутом компанії.

Афілійованими особами АК «Харківобленерго» станом на 01.01.2018 року є Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України, яка володіє 166 754 183 шт. простих акцій, та компанія Garensia Enterprises Limited (Кіпр, місто Лімассол, 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх), яка володіє 76 436 210 шт. простих акцій.

Уповноваженим органом АК «Харківобленерго» протягом 2017 року не приймалися рішення:

 • Про додаткову емісію акцій АК «Харківобленерго»;

 • Про випуск іпотечних та інших цінних паперів компанії;

 • Про припинення АК «Харківобленерго»;

 • Про дематеріалізацію акцій компанії (акції пройшли процедуру дематеріалізації та обліковуються у бездокументарній формі).

28.04.2017

АК “Харківобленерго” не має філій та представництв.

Принципи корпоративного управління АК “Харківобленерго” визначені Статутом компанії.

Алфілійованими особами АК “Харківобленерго” станом на 01.01.2017 року є Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України, яка володіє 166 754 183 шт. простих акцій, та Garensia Enterprises Limited, яка володіє 76 436 210 шт. простих акцій.

Уповноваженим органом АК “Харківобленерго” протягом 2016 року не приймалися рішення:

 • про додаткову емісію акцій АК “Харківобленерго”;

 • про випуск іпотечних та інших цінних паперів компанії;

 • про припинення АК “Харківобленерго”;

 • про дематеріалізацію акцій компанії (акції пройшли процедуру дематеріалізації та обліковуються у бездокументарній формі).

06.01.2016

Уповноваженим органом АК «Харківобленерго» протягом 2015 року не приймалися рішення:

 • про припинення АК «Харківобленерго»;
 • про дематеріалізацію акцій компанії (акції пройшли процедуру дематеріалізації та обліковуються у бездокументарній формі);
 • про додаткову емісію акцій АК «Харківобленерго»;
 • про випуск іпотечних та інших цінних паперів компанії.

Афілійованими особами АК «Харківобленерго» станом на 01.01.2016 року є Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України, яка володіє 166754183 шт. простих акцій, та Garensia Enterprises Limited, яка  володіє 73991004 шт. простих акцій.

Сторінки