Типові технічні рекомендації на улаштування вузлів обліку з можливістю дистанційного зчитування даних

Для забезпечення дистанційного зчитування даних з приладів обліку (п. 1.5.11 Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ), п. 5.13.1 «Кодексу комерційного обліку електричної енергії» (далі — Кодекс), затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311) здійснити впровадження АСОЕ (ЛУЗОД) по всіх точках обліку, у т.ч. точках обліку субспоживачів, та розробити або внести зміни до проєктної документації:

а) Розробка, коригування та узгодження технічного завдання, технічного (техноробочого) проєкту проводяться відповідно до вимог діючих нормативних документів.

б) Проєктна документація повинна вирішувати питання:

- надання сертифікованих даних комерційного обліку в узгоджених форматах заінтересованими сторонами ( п. 9.14 Кодексу);

- забезпечення можливості процедур обміну даними комерційного обліку та регламентованого автоматизованого дистанційного доступу до первинної бази даних (далі - ПБД) приладів комерційного обліку електроенергії;

- забезпечення збереження інформації при аваріях (вихід з ладу мережного обладнання, поломка серверів, поломка робочої станції користувача, пожежа тощо) відповідно до п. 9.3 Кодексу;

- забезпечення безпеки даних (п. 9.4 Кодексу) та зберігання інформації в базі даних (далі - БД) не менше терміну позивної давності відповідної дискретності даних;

- обробка, перевірка, округлення результатів вимірювання, маркування даних (пп. 9.5 - 9.7 Кодексу);

- забезпечення формування оціночних даних, профілювання, валідація, агрегація та формування сертифікованих даних ( п. 9.8 - 9.13 Кодексу).

- забезпечення резервного живлення (в автоматичному режимі) комунікаційного модуля та лічильників електричної енергії, у випадку відключення основного живлення (п. 5.13 Кодексу);

- забезпечення програмного-апаратного контролю за працездатністю засобів АСКОЕ.

- використання ліцензійних програмних засобів;

- формування даних по віртуальних точках обліку у разі їх створення;

- заміну відновлених та заміщених даних після відновлення роботи АСОЕ в повному обсязі або в разі отримання даних за допомогою мобільного терміналу. При цьому мають зберігатися як попередньо використані дані, так і остаточні;

- заходи, що вживаються після визначення результатів вимірювання недійсними;

- у разі необхідності, розроблення алгоритмів приведення обсягів перетікання електричної енергії до МБН, розрахунок втрат електроенергії.

- наявність основного та резервного каналу передачі даних;

в) Технічні характеристики обладнання ЛУЗОД (АСОЕ) повинно відповідати вимогам діючих нормативних документів, у тому числі похибок вимірювання, алгоритмів обчислювання даних, розсинхронізації часу. Протоколи передачі даних повинні забезпечувати достовірність передаючих даних;

г) Встановлене ЛУЗОД (АСОЕ) повинне охоплювати всі розрахункові точки обліку окремої площадки вимірювання споживача.

д) Застосовані багатофункціональні прилади обліку та ЛУЗОД згідно вимог Кодексу, ПУЕ та цих рекомендацій повинні забезпечити безпосередній доступ до встановлених лічильників програмним забезпеченням виробника лічильників та засобами АСКОЕ АТ “Харківобленерго” без проведення додаткових робіт в АСКОЕ АТ «Харківобленерго».

е) У складі ЛУЗОД повинно використовуватись комунікаційне обладнання, що підтримує GSM/3G, GPRS/EDGE, яке повинно бути розраховане на безперервний режим роботи, не повинно вимагати налаштування та регулювання під час роботи, мати функцію перезапуску два рази на добу. У разі застосування каналу GPRS обладнання повинно забезпечувати додатково роботу по каналу GSM (CSD).

ж) Підключення приладів обліку до ЛУЗОД повинно виконуватись відповідно до технічних параметрів інтерфейсу, але на більше 6 лічильників на один порт (модем).

з) До ЛУЗОД мають бути підключені технічні точки обліку для забезпечення складання балансу ПС (об’єкта) та проведення верифікації даних розрахункових обліків.

і) У разі розміщення лічильників та обладнання споживача на об’єктах АТ “Харківобленерго” тип встановлюваних лічильників та обладнання узгоджується додатково.

к) У разі впровадження АСКОЕ до АТ «Харківобленерго» кожної доби передаються дані активної (прийом, віддача) та реактивної (споживання, генерація):

- показання всіх розрахункових приладів обліку на 24.00 годину попередньої доби;

- півгодинні дані профілю навантаження по кожній розрахунковій точці обліку;

- дані щодо відключення/підключення приєднання та нештатної роботи устаткування точки обліку;

- дані щодо якості електропостачання;

- дані щодо відновлення та заміщення розрахункових даних;

Дані повинні передаватися в форматі макетів 30818, 30917 до 8 години кожної доби. Передачу файлів макетів забезпечити через мережу Інтернет (електронну пошту). Канал обміну узгоджувати на етапі проєкту.

л) До вводу ЛУЗОД (АСКОЕ) в промислову експлуатацію споживач передає до АТ “Харківобленерго” інформацію, необхідну для дистанційного доступу до лічильників засобами АСКОЕ АТ “Харківобленерго” (наприклад, номер телефону, тощо).

м) Ввід в промислову експлуатацію АСКОЕ чи ЛУЗОД проводиться відповідно до вимог діючих нормативних документів.

Технічні рекомендації підлягають перегляду у разі зміни чинного законодавства щодо організації розрахункового обліку та впровадження АСКОЕ.